अन्या - ९

अन्या - ९

Submitted by बेफ़िकीर on 6 January, 2014 - 06:22

"आता आनि काय व्हईल?"

अन्याच्या प्रश्नावर अजिबातच विचारात न पडलेली रतन ठाम चेहर्‍याने शांतपणे म्हणाली.

"आता पाटील कावंल, इग्या आन् पवार सूड घ्याया टपतील, तालुक्याला ह्यं कळायचं न्हाई की कोन खरं आन् कोन वाईट ...... आनि......"

"आनि??"

"आनि आपल्ये मुडदे पडतील"

"आ? त्ये का?"

"याड न्हाई व्हय लावलंन् सर्व्यांना आपन? फार यळ लोक यडे न्हाई र्‍हात"

"म्हन्जी तालुका उलटंन् व्हय?"

"फार तर दोन दिसांत"

"आन् मंग?"

"मंग काय?"

"मंग आपन करायचं काय?"

"म्हन्जे? दोन दिस काय कमी हायेत व्हय?"

"म्हन्जे?"

"दोन दिसात हिकडची दुनिया तिकडं करू की आपन"

"ती कशी?"

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अन्या - ९