प्रकाश चित्र

फोटोग्राफी स्पर्धा..डिसेंबर.. "architecture." वास्तु .. निकाल

Submitted by उदयन.. on 5 December, 2013 - 03:51

नमस्कार,

दरमहिन्या प्रमाणे " डिसेंबर " महिन्या करिता नविन संकल्पना आपल्या समोर आणलेली आहे.

यंदाचा विषय आहे... "architecture." वास्तु

तसे हा विषय थोडाफार "अँगल" या थीम मधुन थोडाफार डोकावलेला होताच..

यंदा हा स्वतंत्र थीम म्हणुन निवडलेला आहे..

जगात इमारती, मंदीर , चर्च.. महाल.. वाडा अश्या अनेक स्वरुपात "architecture." आहेत..
"architecture." - वास्तु यांचे फोटो मधे . भव्यता, मांडणी यांच्या बरोबर अँगल देखील महत्वाचा ठरतो..
राजवाडे ,, एखादा वाडा ,, इत्यादीचा समावेश होतो.
थोडक्यात बांधलेली वस्तुंचा समावेश यात होतो.

Subscribe to RSS - प्रकाश चित्र