अन्या - ३

अन्या - ३

Submitted by बेफ़िकीर on 14 November, 2013 - 03:39

थक्क!

अवाक होणे म्हणजे काय ते अन्या अनुभवत होता. पूर्वी एकदा तो तालुक्याला आला होता तेव्हा तीन चार वर्षांचा होता व आठवणी पुसट झालेल्या होत्या. तेव्हा तो गावातल्या एका माणसाचा हात धरून आला होता आणि त्या माणसाने बराच वेळ काही खायला न दिल्याने त्याचे मनगट चावून दुसर्‍याच एका ओळखीच्याबरोबर गावात परतला होता. तो मनगट चावले गेलेला माणूस रात्री अन्याच्या घरी आला होता व त्याने अन्याच्या आईबापाशी भांडण केलेले होते. इतपत अन्याला आठवत होते.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अन्या - ३