ग्रामपंचायतीच्या हद्दितल घर

कल्याण-डोंबिवली ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बिल्डिंगमध्ये flat विकत घ्यायचा आहे.

Submitted by दिनेश चिले on 25 October, 2013 - 05:09

मला कल्याण-डोंबिवली या भागात बिल्डिंगमध्ये flat विकत घ्यायचा. ती जागा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येते.
flat घेताना कोणती काळजी घ्यावी? बिल्डरची कोणती कागदपत्रे तपासावीत? जेणेकरून फसवणूक होणार नाही.
तसेच अशा भागात बिल्डर तात्पुरती पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करतो. (१ वर्ष महानगर पालिकेकडून पाण्याची permission इ.) नंतर हात वर करतो, असा माझ्या मित्राचा अनुभव आहे. मला कृपया याबद्दल मार्गदर्शन करावे. तसेच असा flat विकताना काही अडचणी येतात का? धन्यवाद.

ग्रामपंचायतीच्या हद्दितल घर लीगल असत का?

Submitted by दिनेश चिले on 24 October, 2013 - 06:56

ग्रामपंचायतीच्या हद्दितल घर लीगल असत का? मग त्याला राष्ट्रीय बँका कर्ज का नाही देत? अस घर कुणी तोडत का अनाधिकृत ठरवून? उदा. महानगरपालिका. तुमचा काय मत आहे, अस घर विकत घ्याव का? हे घर तुम्ही विकत घेताना कोणती काळजी घ्यावी?

Subscribe to RSS - ग्रामपंचायतीच्या हद्दितल घर