अमुल

विषय क्रमांक २ - अमुल - द टेस्ट ऑफ इंडिया !

Submitted by सौरभ.. on 24 August, 2013 - 10:36

साल १९४६.
आणंद. तालुका खैरा. गुजराथमधील एक छोटसं खेडेगाव.
स्वातंत्र्यलढयानी आणि स्वातंत्र्याच्या चाहुलीनी भारलेला देश.

विषय: 
Subscribe to RSS - अमुल