चित्र रंगवा

बाप्पा इन टॉप गिअर - गजानन - आरोही - ६ वर्षे

Submitted by गजानन on 19 September, 2015 - 12:52

रंगवायला जलरंग मिळणार म्हणून आरोही खूष झाली. त्या बदल्यात सुट्टीतल्या पाच दिवसांपैकी अडीच दिवसांचा अभ्यास आधीच पूर्ण केला. वेळेवर न दमवता स्वतः आणि वाढलेले सगळे जेवून पण दाखवले. शेवटी गणूला रंगवला तो असा. Happy

Subscribe to RSS - चित्र रंगवा