रहस्यकथा चूक संत्या सावळे खून

चुक : भाग ३

Submitted by यःकश्चित on 26 July, 2013 - 06:54

चूक : भाग ३

==================================================

भाग १
भाग २

कोण असेल ही डेअरिंगबाज बाई ? इतक्या हुशारीने खुन करते. बहुतेक ही तरुणी असावी. पण तो नेकलेस तरुणी घालणार नाही. तो एखादी पस्तीशी वा चाळीसच्या आसपासच्या वयाची बाई घालेल. शिवाय पैंजणांचाही आवाज येत होता. अरेरे.. खात्रीलायक असं काहीच हाती लागत नाहीये.

सावळे अचानक काही आठवल्यासारखे करून उठले. ते बाहेर येऊन म्हणाले,

प्रांत/गाव: 
Subscribe to RSS - रहस्यकथा चूक संत्या सावळे खून