साग लाकुड क्युबिक फुट मोजमाप

साग लाकुड क्युबिक फुट ( घन फुट ) कसे मोजतात ?

Submitted by दादाश्री on 22 June, 2013 - 02:20

मला सागवान लाकुड कुबिक फुटात मोजायचे आहे. जुन्या घराच्या तुळया एकुण लांबी १८५ फुट आणि ७इंच * ६इंच आहे तर याचे घनफुट किती होइल. जाणकारांनी मदत करावी.
१८५ फुट लांबी , ७ इंच * ६ इंच = ?

विषय: 
Subscribe to RSS - साग लाकुड क्युबिक फुट मोजमाप