स्वप्नांच्या पलीकडले

स्वप्नांच्या पलीकडले ३

Submitted by shilpa mahajan on 3 June, 2013 - 08:48

स्वप्नांच्या पलीकडले ३
काय ? उषाचं पत्र ? पण ती तर पाण्यात बुडाली होती नं ?" मी चकित होऊन विचा"रलं .
आम्ही अचंब्यात पडलो होतो. ती जर मरण पावली असेल तर तिच्या हस्ताक्षरात असे पत्र पाठवण्यात कुणाचा काय फायदा ? कारण पत्रात पैसे मागवलेले नव्हते तर भाभिजीना

बरोबर घेऊन या असे लिहिले होते. त्यावरून तिची अडचण प्रसूतीसंबंधी असावी असे वाटत होते, कारण भाभीजी उत्तम पैकी नर्सिंग जाणत होत्या.
ती कैदेत असावी असे मानले तर तिला पत्र कसे पाठवता आले असा प्रश्न मनात येत असेच चकित आम्ही पण झालो होतो पत्र पाहून !" भाभीजी म्हणाल्या.

विषय: 
Subscribe to RSS - स्वप्नांच्या पलीकडले