उरास मान लागली निलाजरा बनू कसा

उरास मान लागली निलाजरा बनू कसा

Submitted by बेफ़िकीर on 17 April, 2013 - 17:14

उरास मान लागली निलाजरा बनू कसा
जगात दु:ख एवढे सुखात मी जगू कसा

अनंत धन्यवाद तू मला दिलीस नोकरी
घरी बसून अन्यथा तुला उभा करू कसा

अनेक लोक मानती अनेक तोतये तुझे
तुला अजून प्रश्न की स्वतःस सापडू कसा

असेल पाय मोडला नसेल फुफ्फुसांत दम
वडील चालतात, एवढ्यात मी थकू कसा

तुझ्याकडून हे कसब शिकायचेच राहिले
रडायचे असेल त्या क्षणासही हसू कसा

बरेच डाव जिंकले वजीर होउनी इथे
तरी सवाल राहिलाच उंट चालवू कसा

Subscribe to RSS - उरास मान लागली निलाजरा बनू कसा