आकाशमोगरा

आकाशमोगरा

Submitted by उमेश वैद्य on 13 April, 2013 - 03:37

आकाशमोगरा

आकाशमोगर्‍याची फुलली असंख्य पुष्पे
व्योमातही तशीच.. असतील अनन्त विश्वे
एकेक फूल त्याचे तारे असंख्य झाले
रात्रीस जे फुलोनी धरतीवरी गळाले
पडले गळून जेंव्हा मातीस ही सुगंध
दुस-यास देत गेले उरले जरी कबंध
प्रगतास का असावा दातृत्व हा अभाव
त्याच्यावरी पडेना याचा कधी प्रभाव
येथून एक जाता काही दुज्यास देतो
मनुष्य मात्र याला अपवाद काय ठरतो

Subscribe to RSS - आकाशमोगरा