पेयपान

Pina Colada (non-alcoholic)

Submitted by वेदिका२१ on 14 February, 2014 - 20:16

प्रस्तावना-
भारतात बाहेर जेवायला गेलं की ड्रिन्क्स मिळणाऱ्या हाटिलांत दोन मेन्यूकार्डे असतात. एक खाण्याचं, एक पिण्याचं. मी ड्रिन्क्स घेत नसल्याने त्या पिण्याच्या कार्डातलं मला चालेल असं पेय म्हणजे दारुविरहित मॉकटेल्स. या मॉकटेलची किंमत शंभर-दोनशे काहीही असते- जवळजवळ मेन डिश इतकीच.
तरीही कधीतरी मॉकटेल घेतलं जातं आणि चव आवडली असली तरी ’अरे बापरे दीडशे रुपये या एका ग्लाससाठी’ हा विचार डोक्यातून हलत नसतो!

साहित्य
परवा फ्रिजमध्ये पनीरच्या भाजीत घालून उरलेलं थोडं हेवी क्रीम होतं. फिशकरीत घालून उरलेलं कोकोनट मिल्क होतं. तयार अननस ज्यूस होता.

कृती

विषय: 
शब्दखुणा: 

फिंगरफूड - कल्पना आणि विस्तार

Submitted by लाजो on 4 April, 2013 - 22:49

कालच्या एका दिवसात ३-३ टुल्ली पेयकृत्या आल्या आणि अजुन पेयकृत्या येण्याच्या वाटेवर आहेत असे 'जाणकार' म्हणतायत.

पण या पेयांबरोबर खायच्या फिंगरफूड बद्दल कुणीच बोलेना....म्हंटल एक धागाच काढु...

विषय: 
Subscribe to RSS - पेयपान