मभादि २०१३ बोबबो

बोल बच्चन बोल : राधा

Submitted by संयोजक on 21 February, 2013 - 01:15

Mabhadi LogoPNG.png
मायबोली आयडी: राधा
पाल्याचे नावः अक्षरा
पाल्याचे वयः तीन वर्ष

विषय: 

बोल बच्चन बोल : जयंती

Submitted by संयोजक on 21 February, 2013 - 01:09

Mabhadi LogoPNG.png

मायबोली आयडी: जयंती
पाल्याचे नावः सानिका
वय: पावणे तीन वर्षे

सानिका अजुन बोबडकांदा असल्यामुळे बडबडगीताचे शब्दही इथे देत आहोत:

चिव चिव चिमणी, गाते गाणी
बांधले घरटे, झाले उलटे

पिल्लू लागले रडायला

आई समजूत घालायला

लाडू दिला खायला

पिल्लू लागले नाचायला.

विषय: 

बोल बच्चन बोल : rangeet.sangeet@gmail.com

Submitted by संयोजक on 18 February, 2013 - 01:20

Mabhadi LogoPNG.png
मायबोली आयडी: rangeet.sangeet@gmail.com
पाल्याचे नावः अथर्व
वयः चार वर्ष

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - मभादि २०१३ बोबबो