Food Processing

Food Processing Unit At Pune

Submitted by चंपक on 15 January, 2013 - 09:26

सदर फुड प्रोसेसिंग युनिट हे श्री विशाल विट्ठल कामत ह्यांनी केलेल्या फसवणुकी मुळे बंद करण्यात आले आहे. त्याची पोलिस केस कुदळवाडी, पुणे येथे नोंदवली आहे.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - Food Processing