halli suchayla laglay ugach asa lihina

हल्ली सुचायला लागलंय उगाचं असं लिहिणं

Submitted by श्रीवल्लभ खंडाळीकर on 18 December, 2012 - 04:48

हल्ली वाढायला लागलं आहे तुझं डेस्क वर येणं
तुझ्याशी बोलताना माझं तिच्याकडे पाहणं
तू आल्यावर तिचं निघून जाणं
आणि तिच्या जाण्यावर एखादा विनोद होणं ।। १ ।।

हल्ली बरं वाटतंय मित्रांसोबत राहणं
एखाद्या गोष्टीवर comment देणं
आपल्या comment ला दाद येणं
अधून मधून एखादा चेहरा पाहणं ।। २ ।।

हल्ली कमी झालं आहे शांत शांत राहणं
आपल्याच प्रवाहात भान हरवणं
एकटच कुठेतरी फिरायला जाणं
आणि फावल्या वेळेत टी व्ही पाहणं ।। ३ ।।

हल्ली सुचायला लागलंय उगाचं असं लिहिणं
लिहून झाल्यावर सगळ्यांना सांगणं
चहा कॉफी ला सोबत जाणं

Subscribe to RSS - halli suchayla laglay ugach asa lihina