रेक्षा चालक.......

रिक्षा चालकांसाठी नीतिपुस्तिका (अर्थात मॅनुअल)

Submitted by मिरिंडा on 24 November, 2012 - 06:23

(सदर पुस्तिका रिक्षा चालकाने जपून ठेवावी. चालवण्यापूर्वी उदबत्ती ओवाळून रोज तिचे पठण करावे. म्हणजे विसर पडणार नाही)

नाकारणे भाडे
तुझाच हक्क आहे
मीटर फास्ट ठेवणे
तुझाच हक्क आहे

जरी पाहसी तू
गरजू प्रवासी
नको थांबू तू
हास त्यांच्यावरी तू

जरी दिसतसे
बस येणार नाही
अनुचित तुजसी
थांबणे स्टॉपजवळी

स्वये सर्वदा
उर्मट वाचे वदावे
सर्व प्रवाशांशी नेहमी
झटकीत जावे

घाईच्या वेळी तुजला
थांबणे इष्ट नाही
घेणे प्रवासी
तुला इष्ट नाही

पाहुनी आजोबा आजी
कापणारे
तया डावलोनी
वेगात जा निघोनी

दया माया बंधुत्व
कामा न ये रे
टंच सुंदरीस मात्र नेणे
जरूरी तुला रे

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - रेक्षा चालक.......