पाठीवर

जगाच्या पाठीवर : सुधीर फडके (बाबुजी) यान्चे अपूर्ण आत्मचरित्र

Submitted by पशुपत on 8 November, 2012 - 01:30

बाबूजी म्हन्ट्ले की अतिशय सहज सुरेल ; शब्द आदरपूर्वक गाणारा मनस्वी गायक अशी त्यन्ची ओळख ! मनात प्रेमपूर्ण आदर !
"जगाच्या पाठीवर" हे अपूर्ण रहिलेले , गत जीवनाचा आढावा घेणारे लेखन . वयाच्या साठीनन्तर आठवेल तसे आणि हाती घेतलेल्या व्यापातून वेळ मिळेल तसे लिहिलेले. नियतीच्या फटक्याने सन्गीत साथीने विश्वसागरात त्यान्चे आयुश्य भरकटत राहिले याचे अतिशय विदीर्ण करणारे बाबूजीन्नी साधेपणाने केलेले कथन मनाला चटका लावून जाते.

विषय: 
Subscribe to RSS - पाठीवर