लिकरीचे बुट

दोन पर्सेस आणि बुटू

Submitted by अवल on 5 September, 2012 - 03:03

या काही नव्या पर्सेस
१. दो-याने विणलेली मोठी पर्स :
1346829261783.jpg

आतून :
1346827264263.jpg

२. लोकरीने विणलेला क्लच :
1346827322762.jpg
आतून ५ कप्पे
1346827349897.jpg

३ आणि हे लोकरीने विणलेले बुटु :

विषय: 
Subscribe to RSS - लिकरीचे बुट