सावल्या (दीर्घांक स्वरूपात)

Submitted by vaiddya on 4 August, 2009 - 01:35
ठिकाण/पत्ता: 
सुदर्शन रन्गमन्च, शनिवार पेठ, पुणे.

सावल्या हे चेतन दातार लिखित २ अन्की नाटक. प्रथम एकान्किका स्वरूपात लिहिलेल हे नाटक चेतनने दुबेजीन्च्या आग्रहाखातर २ अन्की केल.

पुण्याच्या महाराष्ट्र कल्चरल सेन्टर तर्फे सावल्या आता दीर्घान्क स्वरूपात सादर केल जात आहे.

पुढला प्रयोग १० ऑगस्ट २००९ ला सन्ध्याकाळी ७ वाजता सुदर्शन रन्गमन्च येथे सादर होईल.

नाटकाचा कालावधी सलग १०० मिनिटे.

या नाटकाचे परिक्षण ''दैनिक सकाळ'' च्या पुणे टुडे मधे वाचा ...

विषय: 
प्रांत/गाव: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सावल्या हे चेतन दातार लिखित २ अन्की नाटक. प्रथम एकान्किका स्वरूपात लिहिलेल हे नाटक चेतनने दुबेजीन्च्या आग्रहाखातर २ अन्की केल.

पुण्याच्या महाराष्ट्र कल्चरल सेन्टर तर्फे सावल्या आता दीर्घान्क स्वरूपात सादर केल जात आहे.

पुढला प्रयोग २१ ऑगस्ट २००९ ला सन्ध्याकाळी ७ वाजता सुदर्शन रन्गमन्च येथे सादर होईल.

नाटकाचा कालावधी सलग १०० मिनिटे.

या नाटकाचे परिक्षण ''दैनिक सकाळ'' च्या पुणे टुडे मधे वाचा ...

http://beta.esakal.com/2009/08/04174948/entertainment-sawalya-marathi.html