आज काहीतरी वेगळंच वाटतंय

Submitted by अभिषेक_ on 3 January, 2024 - 09:14

एरवी भिणभिणणारा वारा
आज संथ वाहतो आहे,
संतापलेला सूर्य काहिसा
स्तब्ध पाहतो आहे,
तसं सारं काही खुशाल
पण मनात अनामिक दुःख दाटतंय
आज काहीतरी वेगळंच वाटतंय..

चेहऱ्यावर नेहमीचीच प्रसन्नता
पण मनातून खिन्नता,
शून्यात नजर रोखून कुठे
डोळ्यांतही सून्नता,
ऋतू कुठला त्याचा मागमूस नाही
फक्त तुझ्या आठवणींचं धुकं मनात दाटतंय,
आज काहीतरी वेगळंच वाटतंय..

शरीर जरी बाहेरून आनंदात रमले,
मनात मात्र उभे तरीही एकांताचे इमले,
ओठावरी हसू जरी सदोदीत आहे;
मनापासून हसावयास कधी नाही जमले,
हसण्या-दुखण्याने जे कधी होतं तुडुंब
ते आसवांचं तळंही आता आटतंय,
आज काहीतरी वेगळंच वाटतंय..
आज काहीतरी वेगळंच वाटतंय..

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान