माऊस मंडळी

Submitted by अवल on 10 December, 2023 - 13:08

विविध वयातली माऊस मंडळी

न्यु बॉर्न मिकि माऊस
IMG_20231210_233459.jpg

न्यु बॉर्न मिनी माऊस
IMG_20231210_233522.jpg

दोन वर्षाचा मिकि माऊस
IMG_20231210_233350.jpg

(फोटो घाईत काढल्यामुळे अँगल चुकलेत. टोप्या जरा जास्ती मोठ्या दिसताहेत Sad तशा नाहीत, योग्य साईजच आहेत)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Cute