ईस्त्रायल स्थित मुलाच्या पुनर्विवाहाबद्दल

Submitted by prajo76 on 10 October, 2023 - 06:21

ईस्त्रायल स्थित मुलाच्या पुनर्विवाह करावयाचा असल्यास कुठे मदत मिळू शकेल? मुलगा जन्मापासून मुंबईत मराठी वातावरणात राहिलेला असून सध्या 2003 पासुन ईस्त्रायल मधे आहे. मुलाचा घटस्फाेट झालेला आहे. एक मुलगा असुन आईकडे त्याचा ताबा आहे. वय वर्ष 45 चालू.

कृपया मार्ग दाखवा. आभार.

Group content visibility: 
Use group defaults