बस्स करा आता ...

Submitted by छन्दिफन्दि on 21 July, 2023 - 15:25

बस्स करा आता ...
मी लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, किंवा इतरही कोणती देवी नाही
मला देव्हाऱ्यात बसवू नका
मी हरायला, लुटायला, पणाला लावायला एखादी वस्तू नाही
उपभोग करून फेकू नका
माझं स्त्रीत्व म्हणजे ना कुणा एकाची मक्तेदारी कि कुटुंबाची मानमर्यादा
काचेचं भांड समजून फोडायला जाऊ नका
मी आहे हाडामासाची, धडकणाऱ्या हृदयाची, तळपत्या बुद्धीची एक जिवंत माणूस
मला माणसा सारख जगू द्या!

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users