शब्दखूळ - २.

Submitted by भरत. on 9 May, 2023 - 00:26

मायबोलीकर aschig यांनी तयार केलेल्या शब्दखूळ या कोड्याशी संबंधित धाग्यावर २००० प्रतिसाद झाल्याने हा नवा धागा उघडला आहे.

संबंधित कोड्यांसाठी दुवे

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूळ तीन अक्षरी

दैनिक शब्दखूळ चार अक्षरी

कोडं सोडवलं की आता दवंडी या धाग्यावर पिटूया.

शब्दखुणा: 
Groups audience: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#73 ३/∞ (इआअ, १११)

❌❌↔️
✅❌❌
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ चाराक्षरी
#130 २/∞ (अईऊअ, १२१२)
❌❌❌❌
❌↔️❌❌
❌↔️❌❌
❌❌↔️❌
↔️❌❌❌
↔️☂️❌☂️
❌✅✅✅
✅✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#75 ४/∞ (ओअआ, ११२)

❌❌☂️
❌❌☂️
❌❌✅
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/
दैनिक शब्दखूुळ चाराक्षरी
#132 २/∞ (इआइई, १२२१)

✅✅☂️❌
✅✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

शेवटच्या दोन अक्षरांनी बनणारा शब्द आधी आठवला म्हणून तो घेऊन एक शब्द बनवला, तर पहिली दोन अक्षरे बरोबर आली.

स्क्रीनशॉटची गरज नाही. तीन अक्षरीमध्ये दवंडी पिटा असे बटण येते ते दाबले की कॉपी होतं. ते इथे पेस्ट करायचं. चार अक्षरीतलं बटण गायब झालंय, तिथे आपल्यालाच सिलेक्ट आणि कॉपी करावं लागतं

हे मी डेस्कटॉपचं सांगितलं.

फोनवरून -> या धाग्यावरून तिनाक्षरीची लिंक उघडा. कोडं सोडवा. निकाल कॉपी करा. गो बॅक करून पुन्हा या पानावर या आणि निकाल पेस्ट करा.

ओह ओके ओके. आजचा ३ अक्षरी नाही आला.
चार अक्षरी फार अवघड वाटतय. पुन्हा प्रयत्न करेन.
खूप आभार.

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#76 २/∞ (आआअ, २११)

↔️❌↔️
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ चाराक्षरी
#133 ३/∞ (इअअअ, १२१२)

↔️☂️❌↔️
↔️↔️✅❌
✅✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#77 ६/∞ (उअअ, १११)

❌❌✅
❌❌✅
❌❌✅
❌❌✅
❌❌✅
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ चाराक्षरी
#134 २/∞ (अअअअ, १२२१)

❌✅↔️❌
✅✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#78 ४/∞ (आअए, १११)

❌❌❌
❌✅❌
❌✅❌
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ चाराक्षरी
#135 ४/∞ (एअआअ, १२२१)

↔️☂️❌❌
❌❌☂️❌
☂️❌❌❌
✅✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#79 ४/∞ (अअअ, १११)

❌❌❌
↔️↔️❌
❌✅↔️
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ चाराक्षरी
#136 ३/∞ (ऊअअई, १३१२)

↔️☂️↔️❌
✅✅↔️❌
✅✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#80 ६/∞ (ओअअ, १११)

❌❌❌
❌❌❌
❌❌❌
↔️❌❌
❌✅❌
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ चाराक्षरी
#137 ६/∞ (अअअअ, ११२२)

❌❌↔️❌
↔️↔️❌❌
❌❌❌❌
❌↔️↔️❌
↔️✅❌↔️
✅✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#80 ४/∞ (ओअअ, १११)

❌❌❌
❌❌❌
❌✅❌
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ चाराक्षरी
#137 ६/∞ (अअअअ, ११२२)

❌❌☂️✅
❌↔️↔️✅
❌❌✅✅
❌❌✅✅
❌✅✅✅
✅✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#80 १/∞ (ओअअ, १११)

✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

आज पहिल्यांदाच खेळलो हा खेळ.
पहिल्याच प्रयत्नात ओळखता आलेले दिसतेय पण तसे नाहीये.
चार वेळा ओळ्खता आले नाही पण मधेच एरर आली आणि ते रिसेट झाले बहुतेक

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#80 ३/∞ (ओअअ, १११)

✅❌❌
✅✅❌
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

मागे एकदा प्रयत्न केलेला पण 5-6 वेळा सतत चुकतच होतं, मग नाद सोडून दिलेला. आज सहज पुन्हा बघू तरी म्हणून सगळे नियम नीट वाचून खेळले, छान आहे (जमलं म्हणून Wink )

शब्दखूुळ
#1831 ४/∞

↔️❌❌
❌❌✅
❌↔️✅
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

दैनिक शब्दखूुळ तिनाक्षरी
#81 ४/∞ (ओआअ, १११)

❌❌❌
❌❌❌
❌❌✅
✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/
दैनिक शब्दखूुळ चाराक्षरी
#138 ५/∞ (उअआई, १२२१)

❌❌❌❌
❌↔️❌❌
❌❌❌❌
↔️☂️↔️↔️
✅✅✅✅

https://www.shabdakhoool.games/

Pages