आले कसे डोळ्यात पाणी.

Submitted by deepak_pawar on 17 March, 2023 - 11:58

आले कसे डोळ्यात पाणी ऐकुनी माझी कहाणी
का काळजी वाटे तुला ही सांग ना तू आज राणी.

डोळ्यातुनी या आसवा आता कशाला ढाळशी तू
वेडे कशी तू विसरली मी पोळलो तुझिया झळांनी.

आता कशाची टोचणी ही लागली तुझिया मनाला
तेव्हा कशाला वाट माझी सजवली तू कंटकांनी.

आली जरीही रात आता भारुनी अंधार सारा
माझ्या तरी या अंबराला उजळले या चांदण्यांनी.

मी चालताना वाट ती हातात होता हात जेव्हा
ती वाट काट्यांची तरीही बहरली होती फुलांनी.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

खूप छान कविता...
छान - छान .कविता लिहिण्यात माहिर झालात दिपक तुम्ही...