कोळीगीत: समींदरा, जपून आण माझ्या घरधन्याला

Submitted by पाषाणभेद on 17 December, 2021 - 15:35

समींदरा रे समींदरा,
तू जपून आण माझ्या घरधन्याला
लई दिवसांन परतून येईल घराला ||धृ||

नको उधाण आणू तुज्या पाण्याला
नको मस्ती करू देऊ वार्‍याला
काय नको होवू देऊ त्याचे होडीला
तू जपून आण माझ्या घरधन्याला ||२||

नारल पुनवचा सण आता सरला
तुला सोन्याचा नारल वाढवला
नेल्या होड्या त्यानं मासेमारीला
तू जपून आण माझ्या घरधन्याला ||३||

मी कोलीण घरला एकली
सारं आवरून बाजारा निघाली
म्हावरं विकून येवूदे बरकतीला
तू जपून आण माझ्या घरधन्याला ||४||

एकवीरा आई माझी डोंगरावरी
खणा नारळांन ओटी मी भरीन
नवस केलाय मी खंडोबाला
तू जपून आण माझ्या घरधन्याला ||५||

पंधरा दिवस जायी तो समींदरात
ते दिवस जातात माझे झुरण्यात
सोनसाखली मला करण्यास
तू जपून आण माझ्या घरधन्याला ||६||

- पाषाणभेद (कोळी)
१८/१२/२०२१

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान