चंद्र सोळा माळलेले

Submitted by निखिल मोडक on 27 September, 2021 - 12:20

श्वास काही गन्धलेले
शब्द काही थांबलेले
कालच्या रात्रीत एका
चन्द्र सोळा माळलेले

माळल्या मिठीत एका
दो जीवांची स्पंदने
क्षणैक अधरी अमृताच्या
घागरीतील मंथने

मंथुनी काढू सखे गं
सुख दुःखे सारी आता
भारल्या गात्रांतूनी
निरवू ये साऱ्या व्यथा

व्यथेलाही लाभू देऊ
एक चंदेरी किनारा
येई तेथे निर्मूया मग
एक चंद्रमौळी निवारा

त्या निवाऱ्यातून पाहू
चन्द्र सोळा माळलेले
कालच्या रात्रीत एका
जोड तारे जन्मलेले

©निखिल मोडक

Group content visibility: 
Use group defaults