मायबोली गणेशोत्सव २०२१ : श्री गणेश प्रतिष्ठापना

Submitted by संयोजक on 9 September, 2021 - 21:33

Bappa-2021-3_0.jpeg
मायबोली गणेशोत्सव २०२१
वर्ष २२ वे

गणपती बाप्पा मोरया! मंगलमूर्ती मोरया!

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

॥श्री गणेश स्तवन ॥

अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं

निरानान्दमानान्दं-अद्वैतापूर्णम्

परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं

परब्रह्म-रूपं गणेशं भजेम

आज तुझ्या या अशाश्वत मूर्तरूपाची भक्ती व पुजन करू की तुझ्या त्या नित्य अमर्याद, शाश्वत व निराकार रूपावर प्रेम करू. मला सद्गुणांचा आशीर्वाद देणाऱ्या अरे गणेशा , मला तू दोन्ही रूपांत अत्यंत प्रिय आहेस.

गुणातीतमानं चिदानन्दरुपम्

चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम्

मुनिन्ध्येयमाकाशारुपं परेशं

परब्रह्म-रूपं गणेशं भजेम

उमेच्या मांडीवर सोंडेशी खेळणाऱ्या तुझ्या गोजिऱ्या रूपाला पहाते तेव्हा मीच साक्षात गौरी होते. इतके लोभस रूप असताना , तुला स्वहस्ताने मोदक भरविल्याशिवाय मला कसे बरे रहावेल !

जगत्-कारणं कारण- ज्ञानरुपं

सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं

जगद्व्यापिनं विश्र्ववन्द्यं सुरेशं

परब्रह्म-रूपं गणेशं भजेम

सर्व सत्याचा, प्रार्थनांचा आणि आविष्काराचा प्रकाश आहेस तू , तुझ्याशिवाय कुणाचे स्तवन करू मी !! सर्व जगातील ज्ञानाचे, प्रगतीचे , सुखांचे कलागुणांचे स्त्रोत असूनही मूळ निर्गुण निराकार असलेल्या तुला मी वंदन करते.

असाच दरवर्षी मूर्तरूपाने-मूर्तीरूपाने ये आणि माझ्या ह्रदयातील अज्ञानाचा व माझ्या जीवनातील दुर्भाग्याचा अंधःकार दूर कर , पण अमूर्तरूपातील वरदानासह माझ्या मतीत मात्र नित्य वास कर !!

।। श्री गणेशाय नमः ।।
।। शुभं भवतु ।।

*श्री शंकराचार्य लिखित गणेश स्तव .
मी लिहिलेले ललित.
ही ऑडिओ लिंक

Pages