एकांत

Submitted by Rudraa on 29 May, 2021 - 13:06

फणफणत्या मस्तकात,
दुर्बलतेच्या भेगा......
अश्रूतून वाहे,
बंधिस्त वाटा.....

दुःखास कवटाळले,
आज भरदुपारी ......
एकांताच्या कपारीत ,
एकटीच ह्यावेळी मी .......

हृदयाच्या कोपऱ्यात,
दुर्दैवी छाया मायेची.....
फसवा तु की फसवी मी,
क्रोधात जळते भावनाच तरीही.....

दुःखाच्या पहाटेला,
मनाचे कवाडे बंद.....
अंताच्या क्षितिजातील,
ही शेवटची सांजवेळ.......

रुद्रा......

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults