नजरेतील अव्यक्त प्रेम...

Submitted by सुर्या--- on 23 April, 2021 - 04:37

पाहता क्षणीच भुललो...
अन मागे मागे फिरलो...

ति तिथं मी असा प्रवास रंगला...
अन नजरानजरीचा खेळ खूप दंगला...

आमच्यातील प्रितबंध मित्रांनी हेरले...
येता जाता शब्दांनी दोघांनाही घेरले...

नजरेतील बाण आता समोर येऊन थाटले...
शब्दसुमांच्या प्रीतफुलांची गोडी ओठी दाटले...

नेत्रसुखांच्या हिरवाईतून गाली खळी खुळे...
अबोल प्रीतीचे मनोमनी इंद्रधनुष्य फुले...

दिवसागणिक दिवस सरले...
शब्द न ओठांवरती फिरले...

प्रेम नजरेतून व्यक्त झालेले...
कधी शब्दांनी ना स्पष्ट केले...

आता भेटीगाठी संपल्या...
उरल्या होत्या आठवणी...
येता जाता पडेल गाठ अन...
व्यक्त होतील साठवणी...

पुन्हा सरले कित्येक वर्षे...
आस मनीची पुसती प्रकर्षे...

ना ति वेळ पुन्हा मिळाली...
ना पुन्हा ति प्रत्यक्षाने आली...

नजरेतील ते प्रेम मनामध्येच राहिले...
पहिले प्रेम निरागस आठवणीत वाहिले...
© SURYAKANT_R.J.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users