मला तूच शोधीत ये ना कधी

Submitted by मी अभिजीत on 7 January, 2021 - 13:57

जुन्या सावकारी ऋणासारखा
कसा जीवना तू उणा सारखा

विसरलाच जाणार मीही उद्या
शकासारखा वा हुणासारखा

जरी सत्य आले पुरासारखे
उभा ठाकलो मी तृणासारखा

अशी कागदा नाळ तोडू नको
इथे शब्द माझा भ्रुणासारखा

मला तूच शोधीत ये ना कधी
तुझ्या शोधतो मी खुणा सारखा

-- अभिजीत

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults