वाट पाहते एक रात्र हल्ली

Submitted by मी अभिजीत on 7 January, 2021 - 13:30

घराकडे पोचवतो आहे का
बघ रस्ता आठवतो आहे का

दु:खी आहे बहुधा हा जोकर
थोडा जास्त हसवतो आहे का

तास मिनिट सेकंदाचा चाबुक
काळ मला राबवतो आहे का

भेटीवेळी आला हा पाउस
भेट बघू लांबवतो आहे का

भूक तिला गाते अंगाई अन्
नाईलाज निजवतो आहे का

वाट पाहते एक रात्र हल्ली
एक दिवा मालवतो आहे का

मनात जळते आहे एक शहर
मीच फिडल वाजवतो आहे का

-- अभिजीत दाते

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

Nice