पालखी

Submitted by सप्रसाद on 25 November, 2020 - 20:00

भूतकाळाची कबर उकरून झाली
राहिलेली हाडके चघळून झाली

होत आहे वेळ कसला निर्णयाला?
साक्ष सगळ्यांची अता वदवून झाली

वाटले, येशील मथुरेहून गावी
पण तुझी तर द्वारका वसवून झाली

जन्म सरल्यावर म्हणे, जगलोच नाही
कारणे आपापली ठरवून झाली

न्यायची आहे कुठे, माहीत नाही
जीवनाची पालखी सजवून झाली

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वा! सुरेख गझल.
मतला वेगळा आहे, इतर शेरही सहजसुंदर ....
- कुमार