माझी गझल

Submitted by किमयागार on 13 September, 2020 - 00:55

बोललो नाही जरी मी बोलते माझी गझल
भावना माझ्या मनीच्या जाणते माझी गझल.

रोज जे येते न चुकता त्रास मजला द्यावया
दु:ख ते माझ्या वतीने सोसते माझी गझल.

दु:खभरल्या लोचनांनी पाहती जे जे मला
वेदना त्यांच्या उरीच्या वाचते माझी गझल.

साचते नैराश्य जेव्हा काळजाच्या भोवती
दीप बनुनी काळजाशी तेवते माझी गझल.

दीडदमडी च्या प्रथांची बंधने तोडून दे
वाग तू मर्जी प्रमाणे सांगते माझी गझल.

वाट कवितेची तशी खडकाळ आहे काहिशी
गालिचे वाटेवरी त्या घालते माझी गझल.

---------©मयुरेश परांजपे(किमयागार)---------
           १२/०९/२०२०
७२७६५४६१९७

Group content visibility: 
Use group defaults

छान.
साचते नैराश्य जेव्हा काळजाच्या भोंवती
दीप बनुनी काळजाशी तेवते माझी गझल.
100%सही बात !