Still life (charcoal)

Submitted by पियुष जोशी on 4 September, 2020 - 11:11

IMG_20200904_185805_982.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर!

Perfect!

अप्रतिम!!!!

चित्रकाराला भांडे मातीचे घडवावेसे वाटत होते का माहीत नाही पण मला मात्र त्याची porselin चमक उठून दिसल्यासारखी वाटते.