आहे

Submitted by रोहितकुलकर्णी on 31 August, 2020 - 11:46

मी पणा मी मोजतो आहे
मी स्वतःशी बोलतो आहे

मी रडत नाहीच काहीही
साल माझी सोलतो आहे

बंद केले मी मनाचे घर
थांब पत्ता खोडतो आहे

नाळ जी तू तोडली आहे
ती नव्याने जोडतो आहे

केवढी दुर्बोध भाषा रे
डिक्शनरी मी शोधतो आहे

उन्ह पाऊस झोम्बती मजला
मी भिजूनी पोळतो आहे

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users