"श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा"- प्रज्ञा id : pr@dnya

Submitted by pr@dnya on 31 August, 2020 - 08:11

मायबोली आयडी 'pr@dnya'
गट ब
आपली मायबोलीकर 'चिन्नू' हिने रचलेलं गणेशस्तवन
IMG_20200831_173341.jpg

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults

क्या बात है pr@dnya!
चार चांद लागलेत तुझ्या मोत्यासारख्या अक्षरांनी.
असेच अक्षर असतं माझं तर....