श्रीगणेश हस्तलेखन स्पर्धा - अमित

Submitted by A M I T on 25 August, 2020 - 23:42

मायबोली आयडी - A M I T
गट - ब
लेखणी - २ रुपयेवाला वापरा व फेका प्रकारातला बॉलपेन

Ganesh Aarti.jpg

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान आहे.
सगळीकडे मात्रा, उकार , द इ. एकसारखे आलेत.