मी आसवांना रांधून आलो

Submitted by निलेश वि. ना. शेलोटे on 17 August, 2020 - 08:08

मोळीत स्वप्ने बांधून आलो
बाजार माझा मांडून आलो

जाणीव होती केव्हा भुकेची
मी आसवांना रांधून आलो

लाजून गेलो का वेदनांना
हासून खोटे सांगून आलो

लावू नको तू दारास आता
दे ना निवारा लांबून आलो

जा तू म्हणाले होते जरीही
दारी कसा त्या थांबून आलो

खाते मनाला जे सांजवेळी
मी त्या घराशी भांडून आलो

सारे निघाले काढून फोटो
होतो मला मी टांगून आलो

निलेश वि. ना. शेलोटे
वृत्त:- स्वानंदसम्राट
(गागालगागा गागालगागा)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users