कोण दिसते निळे?

Submitted by किमयागार on 16 August, 2020 - 23:42

श्वास निळे नि:श्वास निळे
सांज निळी आभास निळे....
निळ्याची निळी सावली होऊनी ही
निळी श्यामवेल्हाळ काया ढळे.

निळ्या बासरीचे निळे सूर ओले
निळाईत त्या विश्व झाले निळे
निळ्या श्यामरंगात तो रंगलेला
निळा प्राण नेत्रांतुनी ओघळे.

निळ्या सागराला निळ्या द्वारकेला
निळा सावळा प्रश्न आता छळे
जरी गोकुळी त्या निळा श्याम नाही
तरी गोकुळी कोण दिसते निळे?

----©मयुरेश परांजपे(किमयागार)----

Group content visibility: 
Use group defaults