अपराधी

Submitted by Santosh zond on 16 August, 2020 - 08:58

अपराधी
तुला तर जग जिंकायच होत ना
मग का मध्येच तु स्वतःशीच हरलास
लढायच होत तुला अन्यायाविरुद्ध
पण आपलेच विरोधी बघुन तु थांबला
जणु काही समाज नावाच्या हत्तीचा पाय
आपल्याच पिल्यावर पडला .....
अरे 'जगाच्या खुर्चीचे चार पायही तुला
क्षणभर नाही सांभाळू शकले आणि
तु ,तु त्यांना वाचवायला निघाला जे
स्वतःस्वतंत्र,हींमतवान असुन मदतीची अपेक्षा करतात.....
शेवटी तु कितीही प्रयत्न केले, कितीही लढलास,कितीही संघर्ष केला आणि भुकेल्यांशी तहानलेल्यांशी कितीही दया दाखवलीस तरीही तुला ते फक्त अपराधीच म्हणतील,हो अपराधी.......
कारण तु गन्हा केलेला आहे हो गुन्हाच म्हणेल मी एक माणूस म्हणून जगण्याचा ,सत्याला जिंकवून खोट्याला हटवण्याचा......
- Santosh zond

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users