भान तुझे तू सावर आता

Submitted by निलेश वि. ना. शेलोटे on 30 July, 2020 - 01:57

घेत सुखांचे गाजर आता
काय करू मी जागर आता

भाव मनाचे का हरवावे
का मन झाले सागर आता

ती छळणारी सांज अताशा
भासत नाही कातर आता

टाळत गेलो आर्जव सारे
फार उरी ना पाझर आता

मीच मलाही बोजड झालो
भान तुझे तू सावर आता

कोण कुणाचे रिक्त घरा या
जा निघ जा रे आवर आता

निलेश वि. ना. शेलोटे
वृत्त :- चंपकमाला
(गालल गागा गालल गागा )

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

निलेश,
अभिव्यक्तितून उद्युक्ती देणे झाले हे तर आता!
शब्द पेरलेले दिसत होते वाचताना...

Happy