हिंसा

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 3 July, 2020 - 13:39

हिंसा
*****
नवरा जो
बायकोस मारतो
तो काय नवरा असतो
रानटी पुरुषत्वाच्या
जंगलातील
तो तर फक्त
एक नर असतो.
त्याच्याकडे शक्ती आहे
स्नायुची
ताकत आहे
पैशाची
बळ आहे
सामजिक श्रेष्ठत्वाचे
म्हणून तो मारतो.

अन ती मार खाते
कारण ती दुबळी असते
त्याच्या संरक्षणाखाली
जगत असते
त्याचं दास्यत्व
करत असते.
अन ते मनोमन
स्विकारत असते
युगोन युगे
प्राक्तन म्हणून.

मतभेद असतात
होतात
पण म्हणून
मतभेदाच्या टोकावर
अन उद्रेकाच्या शिखरावर
आपले माणूसपण हरवून
पशू होणे हे
कुठल्या उत्क्रांतीचे
किती शहाणपणाचे
लक्षण आहे ?

हिंसेचे हे इतकं
कुटिल कुरूप
आणि विद्रुप रूप
क्वचितच कुठले असेल.!
****
डॉक्टर विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users