भावना डोळ्यातली चाळेल कोणी

Submitted by निलेश वि. ना. शेलोटे on 9 June, 2020 - 14:45

सावजाला आयते साधेल कोणी
रान माझे माजले जाळेल कोणी

पापणी ओढून घेतो बोलतांना
भावना डोळ्यातली चाळेल कोणी

थांबले येऊन ओठी शब्द काही
भेद त्यांना वाटले जाणेल कोणी

नागडा बाजार आहे माणसांचा
भ्यायचे आता कशा हासेल कोणी

तारकांचे वेड होते मान्य येथे
चांदणीला दोष ना लावेल कोणी

नाव का मी घ्यायचे आता कुणाचे
घेतले ना ते तरी लाजेल कोणी

निलेश वि. ना. शेलोटे
वृत्त:- मंजुघोषा
(गालगागा गालगागा गालगागा)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users