अद्वैत…

Submitted by Swati Karve on 27 May, 2020 - 22:20
ठिकाण/पत्ता: 
पुणे

अद्वैत…

तू हाती हात घ्यावे…

मी अलगद तुझ्या बहुत विसावावे…

निशब्द हितगुज व्हावे…

नभातील शीतल चांदण्यांनी तुझ्या माझ्या डोळ्यातून वाहावे…

तुझे तुझेपण, माझे मीपण,

अंतर सारे निखळुनि जावे…

मैफिलीत या तुझ्या नि माझ्या अद्वैताचे सूर जुळावे...

- स्वाती

प्रांत/गाव: 
तारीख/वेळ: 
Wednesday, May 27, 2020 - 22:14
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users