मायबोली ॲप टेक्स्ट टू स्पीच किंवा रीड अलाऊड

Submitted by शून्य शून्य एक on 25 May, 2020 - 17:57

मायबोली ॲप टेक्स्ट टू स्पीच किंवा रीड अलाऊड वापरता येते का?
म्हणजे येथील लेख ऐकावे कसे?

सॅमसंगचा हाय एंड मोबाईल आहे.

जाणकारांनी/ तज्ञांनी मार्गदर्शन करावे.

Group content visibility: 
Use group defaults