झाले असावे बोलून सारे

Submitted by निलेश वि. ना. शेलोटे on 25 May, 2020 - 04:11

अर्ध्यात गेली ओतून सारे
संसार माझे मोडून सारे

लक्षात आले आता इशारे
झाले असावे बोलून सारे

साचून जावे आभाळ डोळा
निश्वास आता रोखून सारे

आक्षेप का ते काही उरावे
आलो जरी मी खोडून सारे

खोट्या जगाचे खोटे बहाणे
प्यालो कसे मी कोळून सारे

कोणास त्रागा कोणा अचंबा
आहे उभा मी सोसून सारे

निलेश वि. ना. शेलोटे
वृत्त :- स्वानंदसम्राट
(गागालगागा गागालगागा)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users