शब्दांनी पाठ फिरवली

Submitted by चिंचीमणी on 23 May, 2020 - 14:33

काहीच सुचेना आता
शब्दांनी पाठ फिरवली
वरवरचे माझे दुःख
लिहून शाईही सुकली

कुजबुजू लागले कागद
वाऱ्याशी काहीबाही
वृत्तांनी संग सोडला
मात्रांना लागली घाई

निरोपही न घेता माझा
यमकही निघाली जेव्हा
सगळेच निसटले होते
मजला हे कळले तेव्हा

माझ्या सोबत हे सारे
जगले होते स्वच्छंदी
क्षणभंगुर दाद मिळवण्या
मी केले त्यांना बंदी

-©अभिजीत गायकवाड

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाह! कविता आवडली.

(अवांतर)
पण खरंच आपण कवितेच्या शब्दांना जायबंदी करु पाहतो पण कविता मात्र आपल्याला न जुमानता तिला हवा तोच आकार घेते... ते कागदावर उतरवुन झालं की समजत..
असो! पुलेशु! Happy