स्त्री चं सौंदर्य

Submitted by अरविंद डोंगरे on 19 May, 2020 - 03:10

मी पाहिली अशी एक नार
    जिला शोभतो कसला ही शृंगार।
आकाशी रंगाच्या साडीवर
                 सोनेरी छटा ।
जशा आकाशातून उतरल्या
         विजेच्या लाटा ।
तिच्या कानातील बाली
       जणू चंद्राची सावली।
तिच्या कांती वरती शोभून
           दिसतो तो  झब्बा लाल।
अजून ही शृंगारात घाले भर
       तिच्या ओठावरील लाली लाल।
केश ही किती छान झुबकेदार
        तरीही राहिली  शृंगारात कमतरता।
नाही तर अजूनही
         वाढली असती तिची सुंदरता ।
कपाळावर टिकली आणि गळ्यात हार
      लावला गजरा तर किती शोभेल ती नार ।

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users