म्रुगजळ

Submitted by किमयागार on 11 May, 2020 - 02:28

धावतो आहे मागे तयाच्या जे न मजला पाहिजे,
मोह घालति वेड्या मनाला म्रुगजळाचे कवडसे.

ग्रासले आहे मला या जीवनाच्या यांत्रिकीने,
विसरलो आहे उराशी बांधलेली चार स्वप्ने.

विसरतो आहे वेदना काल झालेल्या मनाला, 
उदरी क्षुधेच्या राक्षसाला मी जलाने जाळतो आहे.

विचारतो आहे सुखाचे अर्थ मी साऱ्‍या दिशांना,
जरी वाहणारे धुंद वारे मी सुखाने भोगतो आहे.
              -----मयुरेश परान्जपे

Group content visibility: 
Use group defaults